15/SMRS/22

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą sprzętu do wykonywania badań serologicznych krwi mikrometodą kolumnową