Cel działalności

Celem działania Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki zdrowotnej

Do zadań zakładu należy:

 1. udzielanie stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w zakresie:
  • gastroenterologii,
  • chorób wewnętrznych,
  • onkologii klinicznej,
  • kardiologii,
  • ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
  • chirurgii ogólnej,
  • chirurgii naczyniowej,
  • położnictwa i ginekologii,
  • neonatologii,
  • psychiatrii,
  • geriatrii,
  • rehabilitacji medycznej,
  • anestezjologii i intensywnej terapii,
  • chorób płuc,
  • neurologii,
  • okulistyki,
  • otorynolaryngologii,
  • otorynolaryngologii dziecięcej,
  • audiologii i foniatrii,
  • pediatrii,
  • reumatologii,
  • diabetologii,
 2. udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych i konsultacji w zakresie:
  • chirurgii ogólnej,
  • chirurgii naczyniowej,
  • położnictwa i ginekologii,
  • psychiatrii,
  • kardiologii,
  • gastroenterologii,
  • neonatologii,
  • ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
  • medycyny pracy,
  • okulistyki,
  • neurologii,
  • otorynolaryngologii,
  • otorynolaryngologii dziecięcej,
  • dermatologii i wenerologii,
  • reumatologii,
  • audiologii i foniatrii,
  • onkologii klinicznej,
  • rehabilitacji medycznej,
 3. diagnostyka medyczna w zakresie:
  • diagnostyki laboratoryjnej,
  • radiologii i diagnostyki obrazowej, w tym: RTG, TK, USG, endoskopii,
  • EEG,
  • EKG i badań czynnościowych,
  • audiometrii,
  • badań czynnościowych płuc,
  • prób wysiłkowych,
  • diagnostyki patomorfologicznej,
 4. implantacja układów stymulujących,
 5. ambulatoryjne świadczenia w zakresie leczenia bólu,
 6. leczenie „jednego dnia”,
 7. pielęgnacja chorych,
 8. udzielanie świadczeń profilaktycznych dla pracowników w zakresie wykonywania badań wstępnych, okresowych i kontrolnych,
 9. orzekanie o stanie zdrowia i czasowej niezdolności do pracy,
 10. propagowanie oświaty zdrowotnej,
 11. realizacja programów zdrowotnych w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia,
 12. współudział w kształceniu i szkoleniu personelu medycznego,
 13. współudział w badaniach klinicznych i naukowych,
 14. udział w realizacji zadań obronnych państwa

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana: