1. Postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne

 • 26/SMRS/22
  Dostawa sprzętu medycznego
 • 25/SMRS/22
  Dostawa serwera oraz 2 przełączników światłowodowych dla Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
 • 24/SMRS/22
  Usługa prowadzenia rachunków bankowych oraz udzielenia i obsługa kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym na rzecz Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
 • 23/SMRS/22
  Dostawa preparatów dezynfekcyjnych
 • 22/SMRS/22
  Dostawa materiałów opatrunkowych
 • 21/SMRS/22
  Dostawa rękawic chirurgicznych i diagnostycznych
 • 20/SMRS/22
  Dostawa preparatów dezynfekcyjnych
 • 19/SMRS/22
  Dostawa artykułów higienicznych, akcesoriów do sprzątania oraz worków foliowych
 • 18/SMRS/22
  Świadczenie usług transportu sanitarnego na rzecz Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
 • 7/SMRS/22
  Rozbudowa systemu e-usług w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
 • 17/SMRS/22
  Dostawa gazów medycznych
 • 15/SMRS/22
  Dostawa odczynników wraz z dzierżawą sprzętu do wykonywania badań serologicznych krwi mikrometodą kolumnową
 • 16/SMRS/22
  Dostawa sprzętu medycznego
 • 14/SMRS/22
  Dostawa wyrobów medycznych dla Oddziału Neonatologicznego
 • 13/SMRS/22
  Dostawa wyrobów medycznych
 • 11/SMRS/22
  Dostawa nici chirurgicznych
 • 12/SMRS/22
  Dostawa odczynników oraz testów diagnostycznych
 • 10/SMRS/22
  Dostawa materiałów opatrunkowych
 • 8/SMRS/22
  Dostawa środków ochrony osobistej
 • 9/SMRS/22
  Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów równowagi kwasowo – zasadowej
 • 6/SMRS/22
  Dostawa narzędzi chirurgicznych w celu poprawy warunków pracy personelu zatrudnionego w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
 • 2/SMRS/22
  Rozbudowa okablowania strukturalnego wraz z wykonaniem 8 punktów dostępowych w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
 • 5/SMRS/22
  Dostawa preparatów dezynfekcyjnych
 • 4/SMRS/22
  Dostawa myjni i wyposażenia w celu poprawy warunków pracy personelu zatrudnionego w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
 • 3/SMRS/22
  Dostawa odczynników do oznaczania prokalcytoniny, troponiny, CK MB MASS, D-Dimerów oraz witaminy D3 wraz z dzierżawą analizatorów immunochemicznych
 • 1/SMRS/22
  Dostawa tabletów dla Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
 • 43/SMRS/21
  Dostawa rękawic chirurgicznych i diagnostycznych
 • 46/SMRS/21
  Dostawa artykułów biurowych
 • 44/SMRS/21
  Świadczenie usług pralniczych na rzecz Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
 • 45/SMRS/21
  Dostawa wyrobów medycznych
 • 42/SMRS/21
  Usługa w zakresie świadczenia transportu sanitarnego – zespołu ratownictwa specjalistycznegotypu „S” dla Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
 • 40/SMRS/21
  Dostawa myjni i wyposażenia w celu poprawy warunków pracy personelu zatrudnionego w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
 • 35/SMRS/21
  Dostawa sprzętu oraz oprogramowania do systemu teleradiologii dla Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
 • 34/SMRS/21
  Dostawa serwerów wraz z oprogramowaniem, systemu backup oraz wirtualizatora dla Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej
 • 41/SMRS/21
  Dostawa artykułów biurowych
 • 39/SMRS/21
  Dostawa sprzętu do Banku Mleka Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
 • 33/SMRS/21
  Dostawa 8 przełączników sieciowych (switch), zapory sieciowej (firewall) oraz  10 punktów dostępowych (access point) dla Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. – ogłoszenie o wyniku postępowania
 • 32/SMRS/21
  Dostawa komputerów i tabletów dla Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. – ogłoszenie o wyniku postępowania
 • 31/SMRS/21
  Dostawa leków
 • 38/SMRS/21
  Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego
 • 24/SMRS/21
  Dostawa artykułów biurowych
 • 29/SMRS/21
  Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora immunochemicznego – ogłoszenie o wyniku postępowania
 • 30/SMRS/21
  Remont pomieszczeń przyziemia i parteru budynku „A” przy ul. Głównej 11 w Rudzie Śląskiej
 • 26/SMRS/21
  Dostawa materiałów opatrunkowych
 • 28/SMRS/21
  Świadczenie usługi transportu uczestników w ramach projektu DDOM w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
 • 27/SMRS/21
  Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego
 • 25/SMRS/21
  Dostawa nici chirurgicznych
 • 23/SMRS/21
  Usługa serwisowa sprzętu medycznego
 • 22/SMRS/21
  Dostawa gazów medycznych
 • 21/SMRS/21
  Dostawa systemu zamkniętego do pobierania krwi
 • 19/SMRS/21
  Dostawa obłożeń operacyjnych
 • 20/SMRS/21
  Świadczenie usługi transportu uczestników w ramach projektu DDOM w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
 • 17/SMRS/21
  Usługa cateringu dla uczestników Projektu DDOM w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
 • 18/SMRS/21
  Ułożenie wykładzin podłogowych i okładzin ściennych wraz z przygotowaniem podłoża w pomieszczeniach przeznaczonych na potrzeby Dziennego Domu Opieki Medycznej w budynku „A” przy ul. Głównej 11 w Rudzie Śląskiej
 • 16/SMRS/21
  Dostawa narzędzi medycznych dla Oddziału Perinatologii, Ginekologii i Położnictwa
 • 15/SMRS/21
  Dostawa wyrobów medycznych dla Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
 • 12/SMRS/21
  Malowanie klatki schodowej wraz z naprawą tynków, wymianą i montażem balustrad oraz częściową naprawą posadzki w budynku „A’’ przy ul. Głównej 11 w Rudzie Śląskiej w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej
 • 11/SMRS/21
  Ułożenie wykładzin podłogowych i okładzin ściennych wraz z przygotowaniem podłoża w pomieszczeniach przeznaczonych na potrzeby Dziennego Domu Opieki Medycznej w budynku „A” przy ul. Głównej 11 w Rudzie Śląskiej
 • 14/SMRS/21
  Dostawa wyrobów medycznych dla Oddziału Neonatologicznego
 • 10/SMRS/21
  Dostawa materiałów budowlanych niezbędnych do remontu pomieszczeń przeznaczonych napotrzeby Dziennego Domu Opieki Medycznej w budynku „A” przy ul. Głównej 11 w RudzieŚląskiej – ogłoszenie o wyniku postępowania
 • 13/SMRS/21
  Dostawa wyposażenia do Dziennego Domu Opieki Medycznej
 • 9/SMRS/21
  Dostawa sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego do Dziennego Domu Opieki Medycznej
 • 8/SMRS/21
  Dostawa rękawic chirurgicznych i diagnostycznych.
 • 7/SMRS/21
  Dostawa pomp infuzyjnych strzykawkowych, pulsoksymetrów, inkubatorów hybrydowych oraz inkubatorów zamkniętych – ogłoszenie o wyniku postępowania
 • 3/SMRS/21
  Usługa farmaceutyczna polegająca na przygotowywaniu worków do żywienia pozajelitowego dlapacjentów Oddziału Neonatologicznego
 • 4/SMRS/21
  Świadczenie usług transportu sanitarnego na rzecz Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
 • 6/SMRS/21
  Dostawa obłożeń operacyjnych
 • 5/SMRS/21
  Dostawa preparatów dezynfekcyjnych i antyseptyków
 • 2/SMRS/21
  Dostawa rękawic diagnostycznych.
 • 1/SMRS/21
  Dostawa wyrobów medycznych dla Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana: