Struktura organizacyjna

Władze

  • Dyrektor – dr Katarzyna Adamek
  • Lekarz Naczelny – dr n. med. Jerzy Zdrzałek
  • Główny Księgowy – Tomasz Bartosz

Struktura organizacyjna szpitala

Organy zakładu:

  1. Kierownikiem Zakładu jest Dyrektor powoływany przez Zgromadzenie Wspólników.
  2. Dyrektor kieruje działalnością Zakładu, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem. Jest przełożonym pracowników Zakładu.
  3. Dyrektor spełnia wymogi kwalifikacyjne określone przepisami.
  4. Dyrektor kieruje Zakładem przy pomocy Zastępcy Dyrektora ds. Finansowo-Administracyjnych, Lekarza Naczelnego, Naczelnej Pielęgniarki, Głównego Księgowego i kierowników komórek bezpośrednio podległych Dyrektorowi

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana: