6. Konkursy – świadczenia zdrowotne

 • 62/KŚZ/21
  Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach Oddziału Perinatologii, Ginekologii i Położnictwa Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
 • 70/KŚZ/21
  Konkurs ofert nr 70/KŚZ/21 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w połączeniu z wykonywaniem obowiązków Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
 • 68/KŚZ/21
  Konkurs ofert nr 68/KŚZ/21 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach Oddziału Neurologicznego i Oddziału Udarowego Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
 • 66/KŚZ/21
  Konkurs ofert nr 66/KŚZ/21 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w połączeniu z wykonywaniem obowiązków Ordynatora Oddziału Otolaryngologicznego Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
 • 69/KŚZ/21
  Rozstrzygnięcie konkursu ofert nr 69/KŚZ/21 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach Oddziału Chorób Płuc z Pododdziałem Chemioterapii Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
 • 64/KŚZ/21
  Rozstrzygnięcie konkursu ofert nr 64/KŚZ/21 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach Oddziału Okulistycznego Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
 • 65/KŚZ/21
  Konkurs ofert nr 65/KŚZ/21 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w ramach Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
 • 67/KŚZ/21
  Rozstrzygnięcie konkursu ofert nr 67/KŚZ/21 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego/pielęgniarkę w ramach Oddziału Neurologicznego i Oddziału Udarowego Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
 • 59/KŚZ/21
  Konkurs ofert nr 59/KŚZ/21 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielania porad psychologicznych dla pacjentów Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
 • 63/KŚZ/21
  Rozstrzygnięcie konkursu ofert nr 63/KŚZ/21 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach Oddziału Medycyny Paliatywnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
 • 58/KŚZ/21
  Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/położną w ramach Bloku Operacyjnego Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
 • 61/KŚZ/21
  Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego/pielęgniarkę/pielęgniarza w ramach Izby Przyjęć Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
 • 60/KŚZ/21
  Konkurs ofert nr 60/KŚZ/21 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego/pielęgniarkę/pielęgniarza w ramach Oddziału Neurologicznego i Oddziału Udarowego Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
 • 57/KŚZ/21
  Konkurs ofert nr 57/KŚZ/21 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych polegających na konsultacjach onkologicznych pacjentów Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
 • 56/KŚZ/21
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – konkurs ofert nr 56/KŚZ/21 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach Oddziału Pediatrycznego Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
 • 55/KŚZ/21
  Rozstrzygnięcie konkursu ofert nr 55/KŚZ/21 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach Oddziału Chorób Płuc z Pododdziałem Chemioterapii Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
 • 54/KŚZ/21
  Rozstrzygnięcie konkursu ofert nr 54/KŚZ/21 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
 • 53/KŚZ/21
  Konkurs ofert nr 53/KŚZ/21 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w ramach Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
 • 52/KŚZ/21
  Konkurs ofert nr 52/KŚZ/21 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach Poradni Reumatologicznej działającej w Zespole Poradni Specjalistycznych Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
 • 51/KŚZ/21
  Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach Poradni Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej działającej w Zespole Poradni Specjalistycznych Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
 • 50/KŚZ/21
  Konkurs ofert nr 50/KŚZ/21 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
 • 47/KŚZ/21
  Konkurs ofert nr 47/KŚZ/21 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach Oddziału Chorób Wewnętrznych i Izby Przyjęć Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
 • 48/KŚZ/21
  Rozstrzygniecie konkursu ofert nr 48/KŚZ/21 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
 • 49/KŚZ/21
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – konkurs ofert nr 49/KŚZ/21 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach Oddziału Perinatologii, Ginekologii i Położnictwa Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
 • 45/KŚZ/21
  Konkurs ofert nr 45/KŚZ/21 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach Oddziału Okulistycznego Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
 • 44/KŚZ/21
  Konkurs ofert nr 44/KŚZ/21 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach Oddziału Okulistycznego Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
 • 46/KŚZ/21
  Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w ramach Izby Przyjęć/Punktu Przyjęć Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
 • 43/KŚZ/21
  Konkurs ofert nr 43/KŚZ/21 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach Oddziału Chorób Wewnętrznych i Izby Przyjęć Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
 • 42/KŚZ/21
  Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/położną w ramach Bloku Operacyjnego Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
 • 41/KŚZ/21
  Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach Oddziału Perinatologii, Ginekologii i Położnictwa Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
 • 40/KŚZ/21
  Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/położną w ramach Oddziału Neonatologicznego Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
 • 38/KŚZ/21
  Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych rezonansu magnetycznego w trybie całodobowym bez znieczulenia i w znieczuleniu ogólnym.
 • 39/KŚZ/21
  Rozstrzygnięcie konkursu ofert nr 39/KŚZ/21 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w ramach Izby Przyjęć/Punktu Przyjęć Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
 • 33/KŚZ/21
  Rozstrzygnięcie Konkursu ofert nr 33/KŚZ/21 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach Oddziału Otolaryngologicznego oraz Poradni Laryngologicznej działającej w Zespole Poradni Specjalistycznych Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
 • 37/KŚZ/21
  Informacja o unieważnieniu postępowania nr 37/KŚZ/21 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza w ramach Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
 • 31/KŚZ/21
  Rozstrzygnięcie konkursu ofert nr 31/KŚZ/21 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach Oddziału Perinatologii, Ginekologii i Położnictwa Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
 • 34/KŚZ/21
  Rozstrzygnięcie konkursu ofert nr 34/KŚZ/21 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach Oddziału Neonatologicznego oraz Poradni Neonatologicznej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o. o.
 • 36/KŚZ/21
  Rozstrzygnięcie Konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach Oddziału Okulistycznego.
 • 35/KŚZ/21
  Rozstrzygnięcie konkursu ofert nr 35/KŚZ/21 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza w ramach Oddziału Chorób Płuc z Pododdziałem Chemioterapii Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
 • 32/KŚZ/21
  Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach Oddziału Okulistycznego Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
 • 30/KŚZ/21
  Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach Poradni Okulistycznej i Poradni Okulistyki Dziecięcej działającej w Zespole Poradni Specjalistycznych Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
 • 28/KŚZ/21
  Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej działającej w Zespole Poradni Specjalistycznych Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
 • 29/KŚZ/21
  Rozstrzygnięcie konkursu ofert nr 29/KŚZ/21 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach Poradni Neurologicznej działającej w Zespole Poradni Specjalistycznych Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
 • 27/KŚZ/21
  Konkurs ofert nr 27/KŚZ/21 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej działającej w Zespole Poradni Specjalistycznych Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
 • 26/KŚZ/21
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Konkurs ofert nr 26/KŚZ/21 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach Oddziału Pediatrycznego Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
 • 25/KŚZ/21
  Konkurs ofert nr 25/KŚZ/21 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach Oddziału Otolaryngologicznego oraz Poradni Laryngologicznej działającej w Zespole Poradni Specjalistycznych Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana: