Forma prawna organizacji

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością został utworzony w wyniku przekształcenia SP ZOZ Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej.

Akt Założycielski Spółki Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o. o. przyjęty Aktem notarialnym Rep. A nr 2227/2011 przed Notariuszem Leokadią Konsek z Kancelarii Notarialnej Ewa Janik, Leokadia Konsek Spółka Cywilna w Rudzie Śląskiej w dniu 30.05.2011 r.

Spółka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy pod numerem KRS 0000346868.

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana: