26/KŚZ/21

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Konkurs ofert nr 26/KŚZ/21 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach Oddziału Pediatrycznego Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.