33/SMRS/21

Dostawa 8 przełączników sieciowych (switch), zapory sieciowej (firewall) oraz  10 punktów dostępowych (access point) dla Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.