24/SMRS/22

Usługa prowadzenia rachunków bankowych oraz udzielenia i obsługa kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym na rzecz Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.